Istutukset

Osakaskunta tukee tarvittaessa vesialueensa kalakantoja istutuksin.

Kuhaa ja siikaa istutetaan tarpeen mukaan ja taimenen tuki-istutuksia tehdään eri kehitysasteilla virtavesiin harkinnan ja tarpeiden mukaisesti. Muiden lajien istutuksia harkitaan tapauskohtaisesti. Osakaskunnan tavoitteena on edistää alueensa luonnonkalakantoja ja niiden lisääntymisedellytyksiä.

Osakaskunta laatii vuoden 2020 aikana istutussuunnitelman, joka julkaistaan sivustolla. Osakaskunta huolehtii kaikista vesialueistaan. Alueella voi olla esimerkiksi pienvesiä, jotka tuottaisivat siikaa hyvin. Näitä vesialueita pyritään kartoittamaan ja ottamaan suunnitteluun mukaan. Ota yhteyttä hoitokuntaan ja vinkkaa jotakin mahdollista aluetta!

Nieriän poikasten istutusta Pohjois-Puulalle. (Kuva: Seppo Lappalainen)
Nieriän poikasten matka kohti Pohjois-Puulan syvänteitä aluillaan. (Kuva: Seppo Lappalainen)