Hoitokalastus

Pohjois-Puulan vesialueella hoitokalastukseen käytetään rysiä. Hoitokalastuksen tarkoituksena on poistaa ylitiheää ja heikkokasvuista kalabiomassaa varsinkin kuormitetuilta latvavesiltä (esim. Emäpaju, Niirasenlahti).

Osakaskunta haluaa edistää vesienhoitoa alueella ja kannustaa kaikkia kalastajia ja omistajia liittymään katiskatalkoisiin! Kohdistamalla kalastuksesi särkikaloihin ja vapauttamalla isokokoiset petokalat tuet vesienhoitoa.

Lue lisätietoa hoitokalastuksesta