På svenska

Välkommen till Pohjois-Puula delägarlags webbplats och som turist i Puula!

Puula är Finlands trettonde största sjö som rinner ut i Östersjön längs Kymmene älv. Puula är landskapssjö i landskapet Södra Savolax. Vid sjön finns mångsidig inkvartering och möjlighet till utfärder och fiske – naturen är fantastisk på alla sätt!

Bild: Puula Tours

De flesta vattenområden i Finland är samfälligheter. Samfälligheten (delägarlaget) består av vattenområdet som gemensamt tillhör flera närbelägna fastigheter. Delägarna fattar beslut om fisket i deras vattenområde och sköter om området. Pohjois-Puula delägarlag äger vidsträckta och varierande vattenområden som omfattar totalt 10 000 ha i de norra delarna av Puula och i de mindre vattendragen i närheten av sjön. I Finland krävs oftast specialtillstånd för att fiska i strömmande vattendrag och forsar. Läsäkosken Kartano Oy (www.lasakoski.fi) ansvarar för fisket i Läsäkoski fors i Pohjois-Puula.

Puula erbjuder fiskaren en chans att få fisk av flera olika arter och med olika fångstsätt. Oberoende av årstiden finns det alltid något intressant att fiska! I Finland ska alla fiskare i åldern 18–64 år betala statens fiskevårdsavgift, som berättigar till fiske med ett spö och ett i hela landet frånsett strömmande vattendrag och andra specialområden där fisket är begränsat. För övrigt fiske i Finland behövs dessutom tillstånd av den som äger vattenområdet. Pohjois-Puula delägarlag säljer tillstånd för spö- och handredskapsfiske på flera olika försäljningsställen.

Bild: Matti Huitila

Minimifångstmått för fiskarter:

  • Insjölax: 60 cm
  • Röding: 60 cm
  • Öring (fettfenan klippt) 50 cm (rek. 60 cm)
  • Gös: 42 cm (rek. 50 cm)

Öringar vars fettfena inte är avklippt är fredade. Fångade fiskar med fettfenan kvar ska släppas tillbaka i sjön oavsett mått och skick.

Här hittar du en karta över Pohjois-Puula tillståndsområde, tillståndsförsäljare och mer information!

Pohjois-Puula delägarlags fredningsområden: https://www.pohjois-puula.fi/wp-content/uploads/2019/11/rauhoitusalueet.pdf

Karttjänst med information om allmänna fiskebegränsningar i Finland (på finska/svenska): http://www.kalastusrajoitus.fi

Bild: Matti Huitila

Nedan följer några nyttiga länkar till sidor med mer information:

Puula Tours: http://www.puulatours.fi/

Paddlingsrutter och utflyktshamnar: https://en.calameo.com/books/000574239eb7679e217b1

Om fiske och fisketillstånd i Finland: http://www.fishinginfinland.fi/se

Om fiskevårdsavgiften: https://www.eraluvat.fi/se/fiske/fiskevardsavgift.html

Mycket mer information för turister: https://www.visitfinland.com/sv/sjodistriktet/

Bild: Puula Tours