Lupa-aluekartat ja rajoitukset

Pohjois-Puulan lupa-alue käsittää seuraavan alueen poikkeuksena asetetut rauhoitukset ja rajoitukset:
(Voit klikata kartan hiirellä suuremmaksi)

Kalalajien pyyntimitat (minimi):

  • Järvilohi: 60 cm
  • Nieriä: 60 cm
  • Taimen (rasvaeväleikattu): 55 cm (suositus 60 cm)
  • Kuha: 45 cm (suositus 50 cm)

Rasvaeväleikkaamaton taimen on rauhoitettu. Saaliiksi saadut rasvaevälliset kalat on koosta ja kunnosta riippumatta vapautettava takaisin järveen.

Muut kuin osakaskunnan asettamat rauhoitusalueet (ks. https://kalastusrajoitus.fi/#/kalastusrajoitus (vain suomi/ruotsi)) ovat:

  • Läsäkoski ja -kanava: Yleiskalastusoikeudet (KalL 7 §; onkiminen, pilkkiminen ja kalastonhoitomaksuun tai ikään perustuva viehekalastus) on kielletty vaelluskalavesistön koski- ja virta-alueella.
  • Puula, Läsäkosken luusua (purkausalue): Viehekalastuskielto, ongintakielto ja pilkintäkielto – Alueella on kaikenlainen kalastus kielletty.
  • Tamaranjoki, Tamarankosken myllypato: Kaikki kalastus kielletty (pato/kalatie).

Seuraaville osakaskunnan alueille on asetettu kartassa näkyvät rauhoitukset:
(Klikkaa kuva hiirellä suuremmaksi)

Lisäksi jokirapu-alueille on voimassa rauhoituksia, joista tiedotetaan keskitetyn ravustuslupamyynnin yhteydessä.

Pienvesialueilla on asetettu max. 3 verkkoa/kalastaja rajoitus hyvien kalastuspaikkojen tasapuolisen riittävyyden takaamiseksi. Termillä tarkoitetaan kaikkia muita osakaskunnan vesiä Puulan pääallasta ja Mallos-järveä lukuun ottamatta.

Pohjois-Puulan pienvesialueet käsittävät alla olevaan karttaan merkityt alueet:
(Klikkaa kuva hiirellä suuremmaksi)

Katso muut pyydys- ja lupatyyppikohtaiset lupa-aluetiedot ja lupaehtojen mukaiset rajoitukset kalastusluvista tästä!