Kalastusluvat

Suomessa iältään 18-64 vuotiaiden kalastajien pitää maksaa valtion kalastonhoitomaksu, joka oikeuttaa käyttämään yhtä vapaa ja viehettä koko Suomen alueella, pois lukien vaelluskalavesistön koski- ja virta-alueet sekä muut erityiskalastuskohteet, jotka löytyvät osoitteesta https://kalastusrajoitus.fi/#/kalastusrajoitus. Muunlaiseen kalastukseen Suomessa tarvitaan lisäksi vesialueen omistajan lupa.

Pohjois-Puulan osakaskunta myy alueelleen pyydyskalastus- ja uistelulupia. Lupia myydään paikallisissa myyntipisteissä ja nettimyyntinä (www.kalakortti.com). Lisäksi uisteluluvan voi ostaa tilisiirrolla: FI08 5105 0620 1177 81. Kirjoita viestikenttään kalastajan nimi ja ”Pohjois-Puulan uistelulupa 20xx”. Lisävapoja aina 10:een vapaan asti voi ostaa lisähintaan 10 € / vapa.

Paikalliset luvanmyyjät:

Mikkeli:

 • Vahvaselän kauppa Ky, Vanhamäentie 96, 50770 KORPIKOSKI
 • Kala-Kalle, Porrassalmenkatu 24, 50100 MIKKELI

Kangasniemi:

 • Teboil Kangasniemi, Kiviniementie 2, 51200 KANGASNIEMI
 • R-Kioski, Asematie 1, 51200 KANGASNIEMI
 • Erja Pauninsalo, KANGASNIEMI, 040 741 2328

Hirvensalmi:

 • Pirkon kioski, Eteläkyläntie 88, 52550 HIRVENSALMI

Paikallisissa luvanmyyntipisteissä myydään pyydysyksikkömerkkejä (max. 10 kpl / kalastaja) sekä uistelulupia. Ravustusluvat myydään vain paikallisesti Vahvaselän kaupasta (Korpikoski). Muut luvat voit ostaa luvasta riippuen kalakortti.com:sta tai hoitokunnalta.

Lupien ehdot, tiedot ja lupa-aluekartat:

 • Uistelulupa, 5 vapaa: 50 € (lisävapa +10 €) (Lupa-aluekartta) (Lupaehdot)
 • Ravustuslupa, osakkaat: 30 €  (Lupa-aluekartta) (Lupaehdot)
 • Ravustuslupa, ulkopuoliset: 50 €  (Lupa-aluekartta) (Lupaehdot)
 • Yrittäjälupa: 100 € (Lupaehdot)
 • Kaupallisen kalastajan lupa: 250 € (Lupa-aluekartta) (Lupaehdot)
 • Isorysälupa: 75 € / rysä (Lupa-aluekartta) (Lupaehdot)
 • Troolilupa: 500 € (Lupa-aluekartta) (Lupaehdot)
 • Perinnenuottalupa, osakkaille: 50 € (Lupaehdot)
 • Tuulastuslupa: 10 € (Lupa-aluekartta) (Lupaehdot)

Pyydysyksiköt: 5 € / yksikkö (max. 10 yksikköä per kalastaja)

 • Verkko: 1 yksikkö per 30 m
 • Katiska: 0 yksikköä
 • Rysät, alle 2 m: 3 yksikköä
 • Pitkäsiima (max 100 koukkua): 5 yksikköä
 • Isku- tai vastaavat koukut: 5 kpl = 1 yksikköä

Katiskalle ei tarvitse lunastakaa pyydysmerkkejä, mutta se pitää merkitä lakien ja asetusten mukaisesti ja siinä pitää olla kalastajan nimi yhteystietoineen. (Tietoa pyydysten oikeasta merkinnästä ja sijoittelusta.)

Muut erikoisluvat:

Erikoislupien ehdot


Yrittäjälupa

Yrittäjälupaa myydään mökki- ja kalastusmatkailuyrittäjille. Luvan voi myös ostaa muu y-tunnuksellinen yritys, toiminimi tai rekisteröity yhdistys. Luvan myöntää ja se ostetaan suoraan osakaskunnan hoitokunnalta. Lupaa tai sen osia ei voi myydä tai luovuttaa eteenpäin, lukuun ottamatta yrityksen asiakkaiden käyttöä. Toimija voi ostaa useita lupia.

Lupa ja pyydysyksiköt ovat voimassa kuluvan kalenterivuoden ajan ostoajankohdasta eteenpäin, poiketen tavanomaisien pyydysyksikköjen voimassaoloajasta. Kalastussäännöt ja rajoitukset määräytyvät voimassa olevien alue-, osakaskunta- ja lakisäädösten perusteella. Yrittäjäluvalla kalastettaessa yrityksen asiakkaan tai muun luvan käyttäjän tulee pitää mukanaan tositetta tai kuittia (alkuperäinen tai sen kopio) myönnetystä luvasta.

Pyydysten merkinnässä tulee käyttää hoitokunnan yrittäjälle luovuttamia pyydysmerkkejä, jotka yrittäjä palauttaa hoitokunnalle luvan päätyttyä tai ostaa merkit uudelleen käyttöön.

Lupa sisältää:

 • 5 vavan uistelulupa
 • Pyydysyksiköitä 5 kpl
 • Ravustuslupa 5 mertaa Puulan pääaltaalla

Hinta: 100 €


Kaupallisen kalastajan lupa

Kaupallisen kalastajan lupa on tarkoitettu kalastuselinkeinon harjoittajille (toiminimi ja yritys), jotka kuuluvat kaupallisen kalastajan rekisteriin ja on toiminnalleen y-tunnus. Lupa sisältää 50 kpl pyydysyksiköitä kaupallisen kalastajan merkeillä sekä oikeuden kalastaa nuotalla. Lupaa anotaan osakaskunnalta hakemuksella, joka toimitetaan hoitokunnalle. Kaupallisen kalastajan lupa oikeuttaa kalastamaan erillisen lupa-aluekartan alueella. Kalastuskausi on vuoden mittainen, alkaen toukokuun 1. päivä. Lupa voidaan myöntää enintään viideksi kalastuskaudeksi kerrallaan. Hakemukset pitää toimittaa viimeistään haettavaa kautta edeltävän tammikuun loppuun mennessä. Luvan myöntää osakaskunnan kokous tai kokouksen valtuuttamana hoitokunta.

Lupia myydään 3 kpl. Kaupallisen kalastajan luvat myönnetään seuraavan periaatteen mukaisessa järjestyksessä:

 1. Osakkaat ja pyydysyksiköiden luovutukseen perustuvat kalastajat, jotka kuuluvat I-luokan kaupallisiin kalastajiin ja joilla on ollut edellisenä vuonna kaupallisen kalastajan lupa osakaskunnan vesialueella.
 2. Osakkaat ja pyydysyksiköiden luovutukseen perustuvat kalastajat, jotka kuuluvat I-luokan kaupallisiin kalastajiin.
 3. Osakkaat ja pyydysyksiköiden luovutukseen perustuvat II-luokan kaupalliset kalastajat.
 4. Ei osakkaat, jotka kuuluvat I-luokan kaupallisiin kalastajiin.
 5. Ei osakkaat, jotka kuuluvat II-luokan kaupallisiin kalastajiin.

Mikäli kaksi tai useampi kalastaja on samassa em. luokassa lupien myöntämisen suhteen ja hakemusten määrä ylittää 3 kpl, kalastaja jolla on enemmän omistuksessa tai luovutusten kautta saatuja pyydysyksiköitä saa luvan. Yksi toimija voi ostaa useampia lupia. Kaupallisen kalastajan lupa on henkilö- tai yrityskohtainen, eikä sen yksiköitä saa luovuttaa tai myydä eteenpäin. Mikäli hakemuksiin perustuvia lupia myönnetään kalastuskaudelle alle 3 kpl, voidaan loput luvat myydä 3:een kpl asti ostojärjestäen kauden aikana.

Hinta: 250 € / kalastuskausi


Troolilupa

Troolilupa myönnetään vain kaupallisen kalastajan rekisteriin kuuluvalle, kalastusta elinkeinonaan harjoittaville henkilöille ja yrityksille, joilla on y-tunnus toiminnalleen. Lupa on henkilö- tai yrityskohtainen. Troolilupa voidaan myöntää enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Vuosittain voimassa olevia troolilupia myönnetään 1 kpl, ylimeneviä lupia voidaan myöntää muikkukantojen seuranta- ja tutkimustiedon perusteella, mikäli muikkukannan uusiutuminen sitä edellyttää. Luvan tarkemmat ehdot määritellään erillisellä troolisäännöllä.

Mikäli troolilupien kysyntä ylittää 1 kpl / kausi, luvat myönnetään seuraavassa järjestyksessä:

 1. Osakkaat ja pyydysyksiköiden luovutukseen perustuvat kalastajat, jotka kuuluvat I-luokan kaupallisiin kalastajiin ja joilla on ollut edellisenä vuonna troolilupa harjoittaa kaupallista kalastusta osakaskunnan vesialueella.
 2. Osakkaat ja pyydysyksiköiden luovutukseen perustuvat kalastajat, jotka kuuluvat I-luokan kaupallisiin kalastajiin.
 3. Osakkaat ja pyydysyksiköiden luovutukseen perustuvat II-luokan kaupalliset kalastajat.
 4. Ei osakkaat, jotka kuuluvat I-luokan kaupallisiin kalastajiin.
 5. Ei osakkaat, jotka kuuluvat II-luokan kaupallisiin kalastajiin.

Mikäli kaksi tai useampi kalastaja on samassa em. luokassa troolilupien myöntämisen suhteen ja lupien määrää joudutaan rajoittamaan, kalastaja jolla on enemmän omistuksessa tai luovutusten kautta saatuja pyydysyksiköitä saa trooliluvan.

Hinta: 500 € / avovesikausi


Isorysälupa

Osakaskunta myy isorysälupaa (isorysä = rysän pyyntikorkeus 2 m tai enemmän) kaupallisille kalastajille. Lupia myydään 4 kpl. Lupa on henkilö- tai yrityskohtainen, ja se oikeuttaa kalastamaan Puulan pääaltaalla karttarajoituksen mukaisesti. Toimija voi ostaa useita lupia. Mahdolliset rysäpaikat merkataan karttaan tiedoksi muille kalastajille sekä vesiliikenteelle. Kalastuskausi on vuoden mittainen, alkaen toukokuun 1. päivä. Lupa voidaan myöntää enintään viideksi kalastuskaudeksi kerrallaan. Hakemukset pitää toimittaa viimeistään haettavaa kautta edeltävän tammikuun loppuun mennessä. Luvan myöntää osakaskunnan kokous tai kokouksen valtuuttamana hoitokunta. Pyydys pitää asettaa lakien ja asetusten mukaisesti, eikä siitä saa aiheutua haittaa tai rajoitteita väylien vesiliikenteelle. Luvan tarkemmat ehdot määritellään erillisellä rysäsäännöllä.

Luvat myönnetään seuraavassa järjestyksessä mikäli kysyntä ylittää 4 lupaa / kalastuskausi:

 1. Osakkaat ja pyydysyksiköiden luovutukseen perustuvat kalastajat, jotka kuuluvat I-luokan kaupallisiin kalastajiin ja joilla on ollut edellisenä vuonna lupa harjoittaa kaupallista rysäkalastusta osakaskunnan vesialueella.
 2. Osakkaat ja pyydysyksiköiden luovutukseen perustuvat kalastajat, jotka kuuluvat I-luokan kaupallisiin kalastajiin.
 3. Osakkaat ja pyydysyksiköiden luovutukseen perustuvat II-luokan kaupalliset kalastajat.
 4. Ei osakkaat, jotka kuuluvat I-luokan kaupallisiin kalastajiin.
 5. Ei osakkaat, jotka kuuluvat II-luokan kaupallisiin kalastajiin.

Mikäli kaksi tai useampi kalastaja on samassa em. luokassa isorysälupien myöntämisen suhteen ja lupien määrää joudutaan rajoittamaan, kalastaja, jolla on enemmän omistuksessa tai luovutusten kautta saatuja pyydysyksiköitä saa luvan tai luvat.

Luvan hinta (1 isorysä): 75 € / kalastuskausi


Perinnenuottalupa

Osakaskunta myy osakkailleen edullista perinnenuottalupaa nuottakalastuskulttuurin ylläpitämiseksi, joka kattaa kaikki eri nuottatyypit. Perinnenuottaluvan myöntää ja myy osakaskunnan hoitokunta. Nuottaluvan kesto on kuluva kalenterivuosi ostopäivämäärästä eteenpäin. Perinnenuottalupa on henkilökohtainen, ja nuotattaessa ainakin yhdellä kalastajista tulee olla nuottalupa.

Hinta: 50 €


Tuulastuslupa

Osakaskunta myy tuulastus-, jousi- ja harppuunakalastukseen erikoislupaa ulkopuolisille. Luvan kesto on kuluva kalenterivuosi ostopäivämäärästä eteenpäin. Lupa oikeuttamaan kalastamaan karttaan merkityllä alueella. Kalastaja ei saa liikkua kiinteistöjen pihapiirissä (laiturit) tai aiheuttaa toiminnallaan häiriötä ranta-asukkaille, suositusetäisyys kiinteistöihin vähintään 100 metriä.

Osakkaille tuulastus on vastikkeeton.

Hinta: 10 €


Ravustuslupa

Osakaskunta myy kahta ravustuslupaa, jotka oikeuttavat ravustuksen kuluvan vuoden ravustuskaudella. Osakkaille myytävä lupa oikeuttaa käyttämään enintään 20:ntä mertaa ja muita laillisia pyyntimenetelmiä osakaskunnan alueella. Ulkopuolisille myytävä erillislupa oikeuttaa käyttämään enintään 10:ntä mertaa ja muita laillisia pyyntimenetelmiä lupa-aluekartan mukaisesti.

Pyyntiin käytettävät välineet on desinfioitava ennen niiden siirtoa järvestä tai vesistöstä toiseen. Ravun alamitta on 10 cm. Pyyntivesistön ulkopuolisten syöttikalojen käyttäminen ilman välipakastusta on kiellettyä. Huomioi jokiravun suoja- ja rauhoitusalueet! Lue lisää jokiravun suoja-alueista osakaskunnan kotisivuilta. Merrat on merkittävä lakien ja asetusten mukaisesti ja kalastusoikeus osoitettava ravustuksen pyydysmerkillä.

Osakasluvan hinta: 30 €
Erillisluvan hinta: 50 €


Uistelulupa

Uisteluluvan kesto on kuluva kalenterivuosi ostopäivämäärästä eteenpäin. Uistelulupa on henkilökohtainen. Uistellessa veneessä voi olla mukana kalastukseen osallistumattomia henkilöitä kalastuslain mukaisesti. Uistelulupa oikeuttaa kalastamaan 5:llä vavalla lupa-aluekartan mukaisesti, lisälupia on mahdollista ostaa 10:een vapaan asti. Katso ajantasaiset tiedot mahdollisista rauhoitusalueista ja muista osakaskunnan päätöksistä osakaskunnan nettisivuilta.

Muista käsitellä vapautettavia kaloja oikeaoppisesti. Vähentämällä vieheiden koukkulukumäärää vähennät vapautettaville yksilöille muodostuvia vaurioita ja nopeutat vapauttamista. Kiinteisiin pyydyksiin on suosituksena pitää 50 m vähimmäisetäisyys. Rantakiinteistöjen osalta tulee noudattaa lain vaatimaa häirinnän välttämistä, suositusetäisyys 100 m. Mikäli veneessä on useampi luvallinen, venekuntakohtainen vapojen maksimilukumäärä on kuitenkin 10 kpl.

Kalastettaessa 18-64 vuotiailla kalastajilla tulee olla voimassa oleva henkilökohtainen kalastonhoitomaksu suoritettuna. Kalastonhoitomaksu oikeuttaa käyttämään yhtä lisävapaa. Lisätietoa luvasta: www.eraluvat.fi

Hinta: 50 € / lupa, 10 € / lisävapa


Hoitokalastuslupa

Hoitokalastusluvan myöntää osakaskunnan hoitokunta. Hoitokalastuslupa on vastikkeeton, ja se voidaan myöntää kaikille pyyntimuodoille enintään 5 vuodeksi kerrallaan. Lupa on henkilö-, yritys- tai yhteisökohtainen.

Hoitokalastuslupaa tulee anoa osakaskunnan hoitokunnalta, ja anomuksen yhteydessä pitää esittää suunnitelma ja listaus käytettävistä pyydyksistä ja tavoista, sekä niiden lukumäärästä. Mikäli käytettävät pyydykset vaativat viranomaisen myöntämän poikkeusluvan, hoitokalastuksen suorittaja on velvoitettu esittämään hyväksytty poikkeuslupa osakaskunnan hoitokunnalle ennen kalastuksen suorittamista.

Hoitokalastus ei saa kohdistua suurikokoisiin petokaloihin. Hoitokunnalla on oikeus vaatia tarkennuksia, rajoituksia tai selvityksiä suunnitelmaan, sekä tarvittaessa hylätä hoitokalastuslupahakemus ja myönnetty hoitokalastuslupa. Hoitokunta myöntää haetun pyydysmäärä ja -tapalistauksen perusteella erillisen hoitokalastuspyydysmerkkimäärän luvan saajalle.


Tutkimus- ja koekalastuslupa

Tutkimus- ja koekalastuslupaa haetaan ja sen myöntää osakaskunnan hoitokunta. Tutkimus- ja koekalastuslupa voidaan myöntää enintään 5 vuodeksi kerrallaan. Lupa on henkilö-, yritys- tai yhteisökohtainen, ja se voidaan myöntää kaikille kalastusmuodoille. Osakaskunnan hoitokunta päättää lupakohtaisesti kustakin luvasta perittävästä mahdollisesta vastikkeesta.

Mikäli käytettävä pyyntimuoto, esimerkiksi sähkökoekalastus, vaatii viranomaisen myöntämän poikkeusluvan, kalastuksen suorittaja on velvoitettu esittämään hyväksytty poikkeuslupa osakaskunnan hoitokunnalle ennen kalastuksen suorittamista. Hoitokunnalla on oikeus vaatia tarkennuksia, rajoituksia tai selvityksiä hakemukseen, sekä tarvittaessa hylätä tutkimus- ja koekalastuslupahakemus ja myönnetty tutkimus- ja koekalastuslupa. Kiinteät ja seisovat tutkimus- ja koekalastuspyydykset on merkittävä hoitokunnan myöntämillä pyydysmerkeillä.


Kilpailulupa

Kilpailulupaa haetaan ja sen myöntää osakaskunnan hoitokunta. Kilpailulupia myönnetään tapahtumakohtaisesti. Osakaskunta voi periä lupa- ja tapauskohtaisesti vastikkeen myönnettävästä luvasta. Kilpailulupaa haettaessa hakija on velvoitettu ilmoittamaan osakaskunnalle kilpailun tyypin ja kalastusmuodon, kilpailun keston sekä arvion kalastajien tai pyydysten tai kalastavien veneiden maksimimäärän.

Yksi kilpailulupa voi kattaa useita kalastajia, pyydyksiä tai venekuntia. Hoitokunnalla on oikeus vaatia tarkennuksia, rajoituksia tai selvityksiä hakemukseen, sekä tarvittaessa hylätä kilpailulupahakemus ja myönnetty kilpailulupa. Kiinteät ja seisovat kilpailulupapyydykset on merkittävä hoitokunnan myöntämillä pyydysmerkeillä.